En rörlig arbetsmarknad kräver aktiv politik

Detta är en gästkrönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte ARBETSMARKNAD.se

 

Den tekniska, globala politiska och ekonomiska utvecklingen kommer att ställa nya krav på handelsanställda och då behövs mer utbildning, skriver gästkrönikören Susanna Gideonsson, förbundsordförande på Handelsanställdas förbund.

Mycket är just nu oklart kring regeringsbildning och vad de olika alternativen får för följder för svensk arbetsmarknad. De olika partierna har olika inriktningar och vad kompromisser och förhandlingar landar i vet ingen.

Vissa saker ligger utanför parternas möjlighet att utveckla men spelar ändå en avgörande roll för hur arbetsmarknaden och branscherna ska kunna utvecklas. En sådan sak är utbildningssystemet.

 

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är att låta politiken ge grundläggande förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, men att låta parterna sköta lönebildningen. Vi hoppas att den modellen får bevaras även de kommande fyra åren. Vissa saker ligger dock utanför parternas möjlighet att utveckla men som ändå spelar avgörande roll för hur arbetsmarknaden och branscherna ska kunna utvecklas. En sådan sak är utbildningssystemet.

Handelsbranschen visar en mycket tydlig utveckling mot mer teknikberoende, mer individanpassning, mer rådgivning, bredare sortiment och samtidigt smalare aktörer. Om de som arbetar inom handeln ska hänga med i denna utveckling behövs utbildning.

Vi vet också att den tekniska utvecklingen och den globala politiska och ekonomiska utvecklingen kommer att ställa nya krav på de anställda i branschen.

Tyvärr är handelsbranschen idag dålig på kompetensutveckling för anställda. Jag är rädd för en utveckling där det kombineras med att politiken nedmonterar de möjligheter som finns för omställning för anställda. Förslag om att ta bort högskolekompetensen för olika gymnasieprogram lyfts med jämna mellanrum. Sällsynt dumt om vi vill ha en välutbildad arbetskraft, och en arbetskraft som kan ställa om.

Att en 40-årig småbarnsförälder som vill vidareutbilda sig för att kunna utvecklas på arbetsmarknaden ska stöpas i samma form som en 19-åring direkt från gymnasiet är inte rimligt.

 

Det krävs också att politiken funderar på hur studier i vuxen ålder kan uppmuntras. Att en 40-årig småbarnsförälder som vill vidareutbilda sig för att kunna utvecklas på arbetsmarknaden ska stöpas i samma form som en 19-åring direkt från gymnasiet är inte rimligt. De har olika förkunskaper, de har olika erfarenheter och de har olika behov. Studiefinansieringen är en viktig del här också. Det är svårt att gå ner i levnadsomkostnader och ställa om hushållsekonomin från en dag till en annan. Detta måste politiken hitta bättre lösningar för.

Jag vill inte låta som en dysterkvist, det finns goda exempel också. Utvecklingen av yrkeshögskolan och flera av förslagen från den nyligen presenterade Komvuxutredningen är bra. Låt oss hoppas att politiken tar dessa till sig, så att människor får möjlighet att yrkesväxla eller kompetensutvecklas istället för att förbanna ett utbildningsval de tog som 15-16-åringar. De ökade behoven av utbildad arbetskraft hos näringslivet kan inte lösas med lägre löner. Det förstår alla. Ska vi behålla en stark svensk ekonomi och ta till vara på omvandlingstrycket är utbildningspolitiken en nyckel.

Susanna Gideonsson
Förbundsordförande, Handelsanställdas förbund
@handels_susanna

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.