Nyheter

Del 4 – Arbetsmarknadens geografi

Utvecklingen de senaste 50 åren i Sverige kan beskrivas som dramatisk. Det har skett en mycket stark koncentration av arbetsmarknaden och befolkningen. Det blir allt större skillnader mellan länen…

Full sysselsättning är målet

LO består av fjorton medlemsförbund. 2018-12-31 hade förbunden tillsammans 1 423 027 medlemmar, varav 54 procent är män och 46 procent är kvinnor. Karl-Petter Thorwaldsson är ordförande för LO, han valdes av kongressen 2012-05-26…

Kompetensförsörjningen den viktigaste frågan för kommunerna

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – är arbetsgivarorganisation för de 290 kommunerna och de 21 regionerna. De är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. Vesna Jovic är sedan 2017 vd för SKL.

Viktigt att vi rustar oss för kommande förändringar

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund. Eva Nordmark är sedan 2011 TCO:s ordförande. Hon var dessförinnan ordförande i SKTF (nuvarande Vision) åren 2004 – 2011…

Drygt 70 000 arbetssökande drabbas av Arbetsförmedlingens kontorsnedläggning

Häromdagen visade vi hur Arbetsförmedlingens förslag om nytt kontorsnät drabbar olika delar av landet. I denna artikel fördjupar vi bilden genom att också visa antalet arbetslösa som berörs av den planerade nedläggningen av kontor.

Flexibare arbetsmarknad skapar fler jobb

Svenskt Näringsliv företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Jan-Olof Jacke tillträdde som vd för Svenskt Näringsliv oktober 2018…

Tungviktarna på arbetsmarknaden

Inom ramen för den svenska modellen spelar arbetsmarknadens parter en stor roll, i många frågor avgörande, för hur svensk arbetsmarknad utvecklas…

Akademisk utbildning måste löna sig bättre

Först ut i vår intervjuserie med några av tungviktarna på svensk arbetsmarknad är Göran Arrius, ordförande för SACO…

Arbetsförmedlingens nya kontorsnät

I går (den 28 mars) presenterade Arbetsförmedlingen sitt förslag på nytt kontorsnät. Förslaget innebär att 132 av totalt 238 kontor kommer att läggas ner. Verksamheten kvarstår på 106 kontor i landet…

Del 3 – Matchning och intermediärer

Infrastrukturen för matchning har inte utvecklats tillräckligt väl i takt med förändringarna efter avskaffandet av Arbetsförmedlingsmonopolet. I dag har vi en situation där infrastrukturen – marknadsplatsen – är mycket fragmentiserad, snarare en stor mängd små marknadsplatser. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har svårt att få en helhetsbild och effektiv funktionalitet med nuvarande lösningar. Både köpare och säljare behöver idag ofta använda sig av flera olika matchningsplatser för att få en hygglig träffbild, det kostar tid och pengar för arbetsgivarna och det kostar tid och energi för arbetstagarna…

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.