Nyheter

Del 3 – Matchning och intermediärer

Infrastrukturen för matchning har inte utvecklats tillräckligt väl i takt med förändringarna efter avskaffandet av Arbetsförmedlingsmonopolet. I dag har vi en situation där infrastrukturen – marknadsplatsen – är mycket fragmentiserad, snarare en stor mängd små marknadsplatser. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har svårt att få en helhetsbild och effektiv funktionalitet med nuvarande lösningar. Både köpare och säljare behöver idag ofta använda sig av flera olika matchningsplatser för att få en hygglig träffbild, det kostar tid och pengar för arbetsgivarna och det kostar tid och energi för arbetstagarna…

Banbrytande kompetensavtal

TRR Trygghetsrådets huvudmän, Svenskt Näringsliv och PTK, har enats om att inom TRR-avtalet erbjuda en möjlighet till kompetensutveckling mitt i yrkeslivet. Efter att frågan har haft hög aktualitet de senaste 25 åren i Sverige skapas nu en möjlighet för stora grupper privatanställda tjänstemän att kunna studera upp till två år på heltid med finansiering från TRR…

Januariöverenskommelsen punkt 18

Januariöverenskommelsen slog ned som en bomb i arbetsmarknadskretsar. Särskilt ett par rader i punkt 18 har fått journalister, forskare, politiker och andra förståsigpåare att ge sig in i en debatt för eller emot privatisering av Arbetsförmedlingen, trots att det inte finns mycket fakta på bordet. Vad som sker nu kan mer liknas vid kremlologi än en debatt baserad på fakta…

Del 2 – Nyckelfaktor villkor

Dagens sammanpressade villkorsstruktur, med ett högt golv samt med svaga incitament för människor för att ytterligare utveckla sin kunskap, begränsar arbetsmarknadens funktionalitet…

Arbetsmarknaden är motorn i samhället

Under vinjetten ”Arbetsmarknaden är motorn i samhället” kommer Arbetsmarknad.se under våren 2019 att beskriva nyckelfaktorer för arbetsmarknadens funktionalitet i en serie artiklar…

Del 1 – Nyckelfaktor kompetens

Det finns en stor samstämmighet avseende behovet av ett livslångt lärande och kompetensutveckling mitt i livet. Problemet är att alla pratar väl om behovet, men inte någon vill äga frågan och ta kostnaderna för den…

Män kraftigt överrepresenterade i arbetsmarknadsutbildning

Den senaste statistiken visar att kvinnor aldrig varit så underrepresenterade i arbetsmarknadsutbildning som nu. Kvinnor utgör endast 21 procent av alla arbetssökande som i december deltar i arbetsmarknadsutbildning samtidigt som de utgör 47 procent av de öppet arbetslösa…

Nytt ratingsystem i Arbetsförmedlingens kundval Stöd och Matchning

Den 14 december förändrade Arbetsförmedlingen ratingsystem av privata utförare. Förändringen innebar att betyget som en utförare kan få ökade från tre steg till fyra. Anledningen till förändringen är att Arbetsförmedlingen vill göra det enklare för arbetssökande att välja utförare genom att visa utförarnas prestation tydligare…

Ny modell för Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL firar ett år med ny verksamhetsmodell. Den 1 november 2017 ändrade organisationen hela sin process för att hantera uppsagda arbetare. Från att fonden tidigare administrerades av 15 anställda, och själva arbetet med de uppsagda sköttes av ett hundratal leverantörsföretag, till att antalet anställda växt till över 50 och endast 34 leverantörer finns kvar…

Fler deltagare i aktiva insatser

Under 2018 har allt färre personer inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ta del av aktiva insatser. Arbetsförmedlingens personal fick under våren stränga förhållningsorder att inte använda sig av aktiva arbetsmarknadsinsatser dels på grund av besparingsskäl och dels för att bekosta den stora satsningen på subventionerade anställningar i form av extratjänster. Men nu vänder den negativa utvecklingen försiktigt…

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.