Arbetsförmedlingens nya kontorsnät

Källa: Arbetsförmedlingen, Foto: Lennart Perlenhem

I går (den 28 mars) presenterade Arbetsförmedlingen sitt förslag på nytt kontorsnät. Förslaget innebär att 132 av totalt 238 kontor kommer att läggas ner. Verksamheten kvarstår på 106 kontor i landet.

Förslaget att lägga ner över hälften av Arbetsförmedlingens kontor har kritiserats hårt från politiskt håll. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) uppger till SR Ekot att generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, har fattat ett förhastat beslut. Ylva Johansson uppger att hon har avrått generaldirektören från att fatta beslutet, och uppmanat honom att istället invänta besked från regeringen om Arbetsförmedlingens nya uppdrag som förväntas komma inom kort.

Även Martin Ådahl (c), som genom januariavtalet har ett betydande inflytande över arbetsmarknadspolitiken, har uttryckt kraftig kritik mot det förslag Arbetsförmedlingen presenterat och menar att Arbetsförmedlingens lokala närvaro måste kvarstå. I en debatt mot Ali Esbati (v) i Aktuellt i SVT går han så långt som att uttrycka att hans förtroende för generaldirektören just nu inte är på topp.

Mikael Sjöberg menar i SR Ekot att nedläggningen av kontoren är en konsekvens av den m-kd-budget som riksdagen röstade igenom i december, och att nedläggningen av ett stort antal kontor går i linje med det nya uppdrag han förväntar sig i och med januariavtalets punkt 18. Faktum kvarstår dock att förslaget om ett kraftigt reducerat kontorsnät går stick i stäv med vad regeringen och Centerpartiet uppger är den politiska viljan.

I kartan nedan framgår vilka kommuner som blir helt utan kontor om Arbetsförmedlingens förslag skulle genomföras, samt vilka kontor som kommer att läggas ner.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.