Arbetsförmedlingens omstridda omorganisation blir av

Källa: Arbetsförmedlingen, Lennart Perlenhem

Nyligen fick Arbetsförmedlingen klartecken från sin styrelse att genomföra den omorganisation som internt beskrivits som ett ”kvantumhopp” och som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson varit tveksam till. Hela den nya organisationen ska stå klar vid utgången av 2019.

När Mikael Sjöberg 2014 tillträdde sitt uppdrag som Generaldirektör på Arbetsförmedlingen meddelande han att Arbetsförmedlingen behövde omvandlas till en modern och effektiv myndighet. Denna förflyttning skulle kallas ”Förnyelseresan” och ta sju år, ett uttalande som fick mycket kritik då många ansåg att sju år var allt för lång tid.

De senaste fyra åren har Sjöberg arbetat med att inventera brister och effektivisera organisationen. Som ett startskott trycktes en ny ledningsfilosofi ut i organisationen genom organisationskonsulterna Gaia Leadership. Ett upplägg som från många internt på Arbetsförmedlingen upplevdes som flummigt. Under förra årets Almedalsvecka briserade dessutom bomben att Sjöberg varit på privata bjudningar hos organisationskonsulternas vd Micael Mathsson som samtidigt fakturerat myndigheten för över hundra miljoner.

Idag står det klart att Arbetsförmedlingens Förnyelseresa går in i sin tredje fas där en genomgripande omorganisation av verksamheten kommer att genomföras. Detta trots att Ylva Johansson, i en debatt i riksdagen så sent som i mitten av december, ansåg att det fanns anledning för Arbetsförmedlingen att fundera över om man ska göra en så pass stor omorganisation och istället nöja sig med en något mindre.

Nu genomförs ändå omorganisationen och det innebär att organisationen delas in i tre verksamhetsområden; Arbetsförmedlingen Direkt för de tjänster som utförs digitalt, samt varsitt verksamhetsområde för arbetsgivare och arbetssökande. Införandet kommer ske i fyra etapper fram till sista december 2019 då den nya organisationen kommer vara på plats.

En konsekvens av denna omorganisation är att stora delar av Arbetsförmedlingens huvudkontor med sin Förmedlingsavdelning och avdelning Rehabilitering till arbete upphör och överförs i till den nya organisationen.

Omorganisationen innebär en risk som fackliga företrädare inom ST på Arbetsförmedlingens menar kan förvärra en redan ansträngd arbetssituation. Redan i höstas larmade huvudskyddsombuden på Arbetsförmedlingen om en extrem arbetsbelastning på hela myndigheten. I förlängningen kan omorganisationen skapa en större belastning på personalen vilket riskerar att medföra högre sjuktal, och att medarbetare slutar och går till andra jobb. Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen, nämnde däremot i en intervju i Ekot den 16 januari att det är en risk som man själva identifierat, men ansett att det ändå var nödvändigt att gå vidare med planerna.

 

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.