Arbetsmarknaden är motorn i samhället - en artikelserie

En väl fungerande arbetsmarknad är av yttersta vikt för hela det svenska samhället. Trots den snabba teknikutvecklingen är arbetsmarknaden i huvudsak fortfarande lokal och regional. Kring arbetsmarknaden byggs samhället; människors försörjning, det offentliga samhällets intäkter via skatter, människors boende och hela det nät av privata respektive offentliga tjänster, samt föreningsliv och frivillighetsorganisationer som tillsammans utgör samhället.

Enkelt uttryckt, där arbetstillfällena ökar, växer samhället och samhällsservicen, där arbetstillfällena minskar påverkar detta såväl privata som offentliga samhälls- och servicetjänster. Därför är arbetsmarknaden är central för hela samhällsutvecklingen.

Under vinjetten ”Arbetsmarknaden är motorn i samhället” kommer Arbetsmarknad.se under våren 2019 att beskriva nyckelfaktorer för arbetsmarknadens funktionalitet i en serie artiklar:

Del 1 – Nyckelfaktor kompetens

Del 2 – Nyckelfaktor villkor

Del 3 – Matchning och intermediärer

Del 4 – Arbetsmarknadens geografi

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.