Drygt 70 000 arbetssökande drabbas av Arbetsförmedlingens kontorsnedläggning

Häromdagen visade vi hur Arbetsförmedlingens förslag om nytt kontorsnät drabbar olika delar av landet. I denna artikel fördjupar vi bilden genom att också visa antalet arbetslösa som berörs av den planerade nedläggningen av kontor.

I mars var ca 345 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen har inga uppgifter om vilka kontor de arbetssökande är inskrivna på, men information om i vilken kommun respektive arbetssökande är bosatt finns tillgänglig. Genom att slå samman Arbetsförmedlingens förslag om framtida kontorsnät med information om hur många inskrivna som är bosatta i respektive kommun kan vi skapa oss en bild av hur kontorsnedläggningen kommer att påverka de som är arbetslösa.

26 000 inskrivna bor redan idag i kommuner som saknar Arbetsförmedlingskontor. Om Arbetsförmedlingens förslag skulle bli verklighet idag skull antalet arbetssökande som bor i kommuner helt utan Arbetsförmedlingskontor öka med 71 000 personer, vilket innebär att 29 procent av de inskrivna skulle vara bosatta i kommuner helt utan Arbetsförmedlingens närvaro. I kommuner med goda kommunikationer och närhet till ett annat Arbetsförmedlingskontor, främst i södra och mellersta Sverige, behöver detta inte innebära allt för stora bekymmer för de inskrivna. För personer som är bosatta i de norra delarna av landet är avståndet till ett annat kontor ofta längre, och nedläggningen blir därför mer bekymmersam.

75 000 inskrivna skulle, om förslaget genomfördes idag, drabbas så till vida att de bor i en kommun där vissa kontor läggs ned, medan andra blir kvar. Merparten av dessa arbetssökande bor i någon av de tre storstadskommunerna, och möjligheterna för dessa att ta sig till ett alternativt kontor är sannolikt ganska goda eftersom det finns bra kommunikationsmöjligheter.

Från politiskt håll har kritiken mot Arbetsförmedlingens förslag att lägga ner ett stort antal kontor varit omfattande. Såväl Ylva Johansson (s) som Martin Ådahl (c) menar att beslutet är förhastat, och att det inte är i linje med den politiska viljan. Arbetsförmedlingen menar å sin sida att kontorsnedläggningen är nödvändig som en konsekvens av rådande budgetläge. I Vårändringsbudgeten syns inga ambitioner att rädda de nedläggningshotade kontoren genom att skjuta till extra medel till Arbetsförmedlingen.

I sammanhanget bör nämnas att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen faktiskt skulle påverkas av ett mindre omfattande kontorsnät. IFAU har i en studie från 2017 visat att en arbetssökande efter inskrivningsmånaden, träffar en arbetsförmedlare i genomsnitt ca en gång per kvartal.

 

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.