Försiktig start av Arbetsförmedlingens reformpilot - endast 33 personer anvisade på en månad!

Foto: Peter Kroon

Arbetsförmedlingen startade upp pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha (KROM) i 32 kommuner den 30 mars i år. Detta efter att myndigheten fått i uppdrag att dra lärdomar inför en reformering. Starten av den nya tjänsten verkar dock ha varit trögare än många trott. Endast 33 personer blev anvisade under hela april.

Just nu befinner sig Sverige i ett arbetsmarknadsläge då arbetslösheten ökar och där det finns stora behov av aktiva arbetsmarknadsinsatser. Corona-situationen gör det även svårare än vanligt att genomföra möten med arbetssökande. I denna svåra situation har faktiskt Arbetsförmedlingen lyckats mycket väl med KROM. Den nya tjänsten ger möjligheter till distanssamtal med arbetssökande och fokuserar på både jobb och studier som likvärdiga resultat.

Tyvärr verkar Arbetsförmedlingen ha haft stora problem med sina anvisningar. Totalt har endast 33 personer blivit anvisade i de 32 kommunerna och de utförare som blivit godkända och startat upp sin verksamhet har undrat när tjänsten egentligen ska sätta igång. Det som gör situationen svårare är att Arbetsförmedlingen sagt upp den gamla tjänsten Stöd och Matchning i de områden där KROM skulle ersätta denna. Det gör att 32 kommuner i april haft få möjligheter till aktiva insatser för arbetssökande.

Arbetsförmedlingen har tidigare meddelat att det funnits problem med vissa IT-system som arbetsförmedlarna använder vid anvisning och sett till hur många som anvisats i april ser det ut som att problemen varit stora och inte kunnat lösas under den gångna månaden.

I den situation som Sverige befinner sig i är det av största vikt att en väl anpassad tjänst som KROM kan komma igång så att inte 32 kommuner står utan möjligheter till aktiva insatser för arbetssökande.

Anvisningarna i kartan ovan summerar till 32, vilket beror på att en deltagare lämnat tjänsten under april.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.