Män kraftigt överrepresenterade i arbetsmarknadsutbildning

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Det har länge varit känt att arbetslösa män får fler och dyrare arbetsmarknadsutbildningar än arbetslösa kvinnor. Rapporter har även visat att män lättare får jobb efter utbildningen. Nu visar den senaste statistiken att kvinnor aldrig varit så underrepresenterade i arbetsmarknadsutbildning som nu. Kvinnor utgör endast 21 procent av alla arbetssökande som i december deltar i arbetsmarknadsutbildning samtidigt som de utgör 47 procent av de öppet arbetslösa.

Arbetsförmedlingen har länge vetat att kvinnor är underrepresenterade i olika delar av Arbetsförmedlingens verksamhet. En rapport som Arbetsförmedlingen släppte i februari 2018 (”Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? Working Paper 2018:2”) visar att män generellt får fler besök och kallelser till möten hos arbetsförmedlare än kvinnor och även träffar arbetsförmedlaren tidigare i arbetslöshetsperioden. Även den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ser annorlunda ut då män i större utsträckning anses vara matchningsbara. Detta innebär att man i högre utsträckning anses vara redo för arbetsnära insatser såsom matchning eller utbildning.

Redan den 5 mars 2015 skrev regeringen till i myndighetens instruktion, att Arbetsförmedlingens verksamhet skulle utformas så att den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen arbetar sedan dess aktivt med jämställdhetsintegrering och en hel del aktiviteter har skett för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Tyvärr verkar dessa aktiviteter inte ha innefattat anvisning till arbetsmarknadsutbildningen där överrepresentationen av män har ökat markant under 2017 och 2018.

En delförklaring till att andelen kvinnor har rasat från att konstant ha legat kring 35 procent är att Arbetsförmedlingen inte upphandlat nya vårdutbildningar, vilket innebär att endast ett fåtal personer deltog i vårdutbildning under 2018.

Under perioden 1993-2005 genomförde dåvarande AMS så kallade ”brytprojekt” för att påverka könssegregationen inom arbetsmarknadsutbildningen. Dessa projekt borde Arbetsförmedlingen börja snegla på igen då insatser för att få upp andelen kvinnor i mansdominerade yrken såsom bygg, industri, transport och maskinförarutbildningar måste ha misslyckats kapitalt de senaste två åren.

I diagrammen nedan visas könsfördelningen i respektive utbildningsområde för nya beslut om arbetsmarknadsutbildning 2018.

Arbetsmarknad.se har sökt Arbetsförmedlingen för kommentar.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.