Nytt ratingsystem i Arbetsförmedlingens kundval Stöd och Matchning

Foto: Arbetsmarknad.se

Den 14 december förändrade Arbetsförmedlingen ratingsystem av privata utförare. Förändringen innebar att betyget som en utförare kan få ökade från tre steg till fyra. Anledningen till förändringen är att Arbetsförmedlingen vill göra det enklare för arbetssökande att välja utförare genom att visa utförarnas prestation tydligare.

Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och Matchning lanserades 2014 och är den största tjänsten för arbetssökande som levereras av privata utförare. Under åren 2016-2017 anvisades ca 80 000 arbetssökande till tjänsten varje år. Under 2018 minskade anvisningarna till aktiva insatser till förmån för subventioner.

Stöd och Matchning är ett valfrihetssystem vilket ger arbetsförmedlingen rätt att göra vissa förändringar i tjänstens innehåll eller utesluta leverantörer som man inte tycker uppnår krav eller viss volym. Denna typ av förändringar har skett från avtalets start och är en förutsättning för att få en bättre effekt av avtalet.

Petter Carolusson, enhetschef på Arbetsförmedlingens Externa tjänster, är nöjd med den nyaste förändringen vilken handlar om att utöka antalet stjärnor i ratingen av utförare.

– Vi har velat få arbetssökande att kunna göra bättre val. De flesta antalet utförare hade två stjärnor, men det har varit ett väldigt stort spann mellan leverantörer av en stark tvåa respektive en svag. Nu efter förändringen finns en större differentiering mellan utförarna, säger Petter Carolusson.

Ratingen följer en normalfördelningskurva, och som en följd av detta har ytterligheterna minskat i antal. Ettorna har blivit färre, och det nya betyget fyra har tillkommit.

De flesta utförare som Arbetsmarknad.se har talat med uttrycker att förändringen är positiv, men att förändringen inte kommunicerats och att man blev tagen på sängen av att ratingen förändrades över en natt.

– Vi har kommunicerat denna förändring i det leverantörsforum som vi löpande har med branschrepresentanter. Vi har berättat om våra utvecklingstankar och bla att vi var på väg att utveckla stjärnratingen med fler stjärnor, men vi har inte berättat exakt när denna förändring skulle ske, berättar Petter Carolusson.

Arbetsförmedlingen är positivt inställda och nöjda med tjänsten Stöd och Matchning. Man anser att det är en viktig tjänst men pekar på att man vill fortsätta att utveckla och ytterligare öka effekten av den.

De minskade anvisningarna till tjänsten under 2018 har gjort att vissa utförare antingen tvingats lägga ned hela eller delar av sin verksamhet. Trots viss ökning av volymerna under hösten är framtiden oviss kring användningen av Stöd och Matchning.

– Just nu är det svårt att spå om hur volymerna i Stöd och Matchning kommer att se ut under 2019. Vi väntar delvis på den kommande utgiftsprognosen, men avsaknaden av en regering är det som mest påverkar situationen just nu, säger Petter Carolusson.

Förändringen av ratingen har inneburit att utförarnas rating i många leveransområden har förändrats.

Alla ratingvärden för alla utförare av Stöd och Matchning kan du hitta här.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.