Race to the bottom? - alla anbudspriser till Introduktion till arbete

I måndags, den 30 april, beslutade Arbetsförmedlingen att avbryta upphandlingen av tjänsten Introduktion till arbete 2018. Sannolikt innebär detta ett glapp mellan att den nuvarande tjänsten Introduktion till arbete avslutas 8 juni 2018 till dess att en ny upphandling kan tilldelas. Vi har undersökt de anbud som lämnats in till Arbetsförmedlingen, och möjliga orsaker till att Arbetsförmedlingen avbryter upphandlingen.

Arbetsförmedlingen uppger som förklaring till den avbrutna upphandlingen att förändringar i Försäkringskassans tillämpning av regelverket kring rehabiliteringspenning kommer att påverka volymerna i tjänsten. Enligt Arbetsförmedlingen medför detta att volymerna blir ca 12% lägre än vad som angivits i upphandlingen. Detta innebär i sin tur att anbudsgivarna beräknat sina priser på felaktiga premisser och Arbetsförmedlingen anser sig därför tvungna att avbryta upphandlingen.

Det kan mycket väl vara så att detta är en orsak till att upphandlingen avbrutits, men många leverantörer och experter har sedan en tid påpekat att det förfrågningsunderlag som Arbetsförmedlingen annonserade gav allt för stort tolkningsutrymme vad gäller personaltätheten i tjänsten.

I förfrågningsunderlaget specificerades inte hur många deltagare en enskild arbetskonsulent kan ansvara för. I den tidigare tjänsten kunde en konsulent ansvara för maximalt tio deltagare. Samtidigt fanns i förfrågningsunderlaget inget prisintervall eller golvpris, vilket innebar att det var upp till anbudsgivarna att räkna på hur många deltagare varje arbetskonsulent kunde hantera. Med tanke på den senaste tidens prispress i Arbetsförmedlingens upphandlingar gav det en indikation om avsevärt lägre priser än normalt.

Det är därför inte otroligt att de låga priserna kan ha varit ytterligare en orsak till att Arbetsförmedlingen nu väljer att avbryta upphandlingen. Enligt källor på Arbetsförmedlingens upphandlingsavdelning avser man annonsera en ny upphandling redan i maj.

Vi har undersökt vilka leverantörer som lagt anbud och vilka priser leverantörerna har offererat i de olika leveransområdena. Som framgår av informationen nedan sträcker sig priserna mellan 45 SEK och 4 567 SEK/dag. Snittpriset är 285 SEK/dag.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.