Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell - Hur påverkas deltagarantalet?

Trygghetsfonden TSL:s vd och styrelse presenterar en ny verksamhetsmodell. Fr.v. Caroline Söder, Roger Andersson, Veli-Pekka Säikkälä, Peter Jeppsson, Anna-Karin Hatt och Anders Weihe. Foto: Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse vars huvudmän är Svenskt Näringsliv och LO. Fondens omställningsavtal, som omfattar ca 900 000 anställda, har funnits sedan 2004 och hjälper de som vid arbetsbrist förlorar sitt jobb. Tidigare erbjöds i huvudsak jobbcoachning men sedan 1 november arbetar man enligt en ny modell som även inkluderar möjligheter till kortare yrkesutbildningar eller validering av yrkeskunskaper.

Trygghetsfonden TSL har under åren lyfts fram som ett bra exempel på hur privata utförare av arbetsmarknadstjänster kan upphandlas med fokus på resultat och väldigt lite detaljreglering. Jämförelser har gjorts med den australiensiska arbetsförmedlingsmodellen.

Resultaten till arbete har varit mycket goda, men systemet har även fått en del kritik. Bland annat för att antalet privata utförare var för många och att valet av leverantör låg hos arbetsgivare och fack. Dessa två faktorer bidrog till en modell där enstaka privata utförare gick över gränsen för mutor i sina försök att vinna affärer.

Nu har modellen förändrats och innebär sedan 1:a november att Trygghetsfonden dragit ned antalet privata utförare från över hundra till 35 stycken. Själva tilldelningen av uppdragen sköter numera TSL:s digitala system som fördelar uppdrag genom en algoritm. Varje omställningsuppdrag tilldelas en och samma utförare men marknadsandelarna räknas efter antalet deltagare som fördelas i respektive län per utförare.

”Exakt hur den nya arbetsprocessen påverkar antalet deltagare som får stöd av omställningsföretagen kan vi ännu inte bedöma då vi varit i gång i ett fåtal veckor”

Det är inte bara hur uppdragen fördelas som ändrats.  Trygghetsfonden TSL har själva övertagit flera delar av arbetsprocesserna som de privata omställningsföretagen utfört tidigare. Tidskrävande faktureringsrutiner och tidigare kritiserade införsäljnings- och marknadsföringsaktiviteter försvinner. Därigenom har ersättningsnivåerna också kunnat minskas och resurser frigöras.

Därutöver genomför Trygghetsfonden TSL det första kartläggningssamtalet vilket tidigare genomförts av utförarna. I detta första kartläggningssamtal erbjuds alla uppsagda stöd, men det finns de som av olika skäl inte har ett behov av att ta del av stödet. Det kan exempelvis handla om att man redan har ett jobb på gång.

”Exakt hur den nya arbetsprocessen påverkar antalet deltagare som får stöd av omställningsföretagen kan vi ännu inte bedöma då vi varit i gång i ett fåtal veckor”, säger Trygghetsfonden TSL:s vd Caroline Söder. ”Vi prognostiserar att det kommer att frigöra en del av de resurser som ska gå till kortare yrkes- och valideringsinsatser.”

Ett 50-tal kortare yrkesutbildningar och branschvalideringar har redan upphandlats. Upphandlingen var öppen för alla aktörer och genomfördes under hösten. ”Med den nya verksamhetsmodellen kan vi inom samma budget lägga 20% av resurserna på att erbjuda utbildning och branschvalidering till de deltagare som har behov av detta”, säger Caroline Söder.

 ”Vi har fått in flera kommentarer på att man tycker att de nya rutinerna är smidiga vilket jag tycker är mycket roligt”

 

I den tidigare verksamhetsmodellen var de privata utförarna budbärare av omställningsförsäkringen och informerade aktivt arbetsgivare och fack i och med att man såg ett tillfälle att sälja in uppdrag. Med det nya systemet finns inte samma incitament för utförarna. Innebär detta att det föreligger en risk att uppsagda som omfattas av stödet blir utan? Nej, Caroline Söder berättar att Trygghetsfonden TSL har utvecklat informationsinsatser som ska säkerställa att man inte missar arbetsgivare som omfattas av avtalet.

”Våra lokala fackliga representanter på avdelningarna har en fortsatt viktig roll att informera TSL när förhandlingar genomförs på arbetsplatser utan klubb. Dessutom innebär den egna utbyggda regionala organisationen en närvaro lokalt som kan informera arbetsgivarna, genom arbetsgivarorganisationernas egna kanaler och genom nyhetsbrev.”

Även den administrativa bördan har med den nya modellen blivit lättare. ”Vi har utvecklat ett verksamhetssystem som stödjer en smidig hantering av administrationen. Våra rutiner passar numera de som vill göra allt via webben likaväl de som önskar mer stöd”, säger Caroline Söder. ”Vi har fått in flera kommentarer på att man tycker att de nya rutinerna är smidiga vilket jag tycker är mycket roligt.”

Flera privata utförare har dock oroligt talat om att deltagarvolymerna varit väsentligt lägre sedan det nya systemet lanserades. Caroline Söder menar att detta snarare är en konsekvens av högkonjunkturen vilket medför låg arbetslöshet och få varsel. ”Detta märks också på inflödet till Trygghetsfonden TSL. Den nya verksamhetsmodellen måste ha varit igång åtminstone ett kvartal innan vi kan säga något om, och i så fall hur, den påverkar inflödet.”

Efter 13 år som innovativ modell för ett system med privata utförare skruvar Trygghetsfonden TSL ytterligare på sin verksamhetsmodell för att minska transaktionskostnader och erbjuda de uppsagda ett mer mångfacetterat utbud av insatser än tidigare.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.