Vad händer med Fas 3-deltagarna?

Foto: Studio CA, Arbetsförmedlingen

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att den då hårt kritiserade sysselsättningsfasen skulle avvecklas. De arbetssökande skulle erbjudas extratjänster med kollektivavtalsenlig lön. Men hur gick det med det vallöftet?

Tidigt 2015 aviserade den nytillträdda röd-gröna regeringen att man ville avveckla Fas 3 och istället införa den reform man kallade extratjänster. Fas 3 hade under en lång tid fått utstå kritik bland annat för att vissa anordnare utnyttjat ”gratis arbetskraft”, brustit i handledning och att deltagare fått meningslösa arbetsuppgifter. Genom att avveckla Fas 3 skulle deltagare i insatsen istället kunna erbjudas anställningar inom vissa delar av välfärden.

Avvecklingen av Fas 3 startade den 1 februari 2016 och gick mycket snabbt.

 

I början av 2016 var drygt 39 000 personer inskrivna i Fas 3 och placerade på olika typer av sysselsättningsplatser. Regeringens budget för 2016 fastslog avskaffandet av Fas 3 och gjorde klart att befintliga placeringar inte skulle förlängas och att inga ytterligare personer skulle anvisas. Uppdraget från regeringen var att sysselsättningsplaceringar i Fas 3 skulle ersättas med insatser som utgick mer från varje individs behov och förutsättningar. Enligt plan skulle Fas 3 vara helt avvecklad den 31 januari 2018.

Avvecklingen av Fas 3 startade den 1 februari 2016 och gick mycket snabbt. Långt snabbare än både regeringen och Arbetsförmedlingens huvudkontor räknat med.

På tio månader skrevs 25 000 personer ur Fas 3, men endast 1 500 personer blev anvisade till den tilltänkta ersättningen – extratjänsterna. Då Arbetsförmedlingen hade svårt att få regeringens flaggskeppsreform på banan, talades det istället om mer individuellt inriktade insatser. Bland annat utlovade Arbetsförmedlingen insatser såsom yrkesinriktade folkhögskolekurser, deltidsstudier på Komvux och universitet, SFI och arbetsträning.

Det kan låta bra med en snabb avveckling av något som fått utstå mycket kritik, men i detta avseende fick den snabba avvecklingen helt andra konsekvenser.

Efter en massiv kritik där till och med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson starkt ifrågasatte Arbetsförmedlingens hantering av Fas 3 deltagarna, skapades ett stort internt tryck på att höja aktivitetsnivån.

 

Ungefär 20 procent av deltagarna har lämnat Fas 3 för olika former av subventionerat arbete sedan avvecklingen inleddes, men i mars 2017 kunde Arbetsförmedlingen samtidigt konstatera att den största delen av deltagarna i Fas 3, närmare bestämt 51 procent återförts till jobb- och utvecklingsgarantin. Bland de som återfördes var de vanligaste aktiviteterna matchning och uppföljning, ingen registrerad aktivitet, Stöd och Matchning (upphandlad tjänst) och kartläggning. Aktiviteten ”matchning och uppföljning”, vilket var vad de allra flesta har fått, visade sig vid en närmare genomlysning vara en beteckning för att den arbetssökande fått träffa sin handläggare varannan eller var tredje månad.

Efter en massiv kritik där till och med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson starkt ifrågasatte Arbetsförmedlingens hantering av Fas 3 deltagarna, skapades ett stort internt tryck på att höja aktivitetsnivån.

Enligt Arbetsförmedlingens uppgifter från september 2017 har inte mycket hänt. Det finns det fortfarande flera utmaningar i att få till stånd individuellt anpassade program och insatser. Utifrån deltagarnas behov är det alltför få som får del av extratjänster, arbetsplatsförlagda aktiviteter (särskilt arbetsträning) och reguljära studier.

 

 

Under året har också användningen av extratjänster ökat, bland annat efter ett beslut i somras om att inte bara kommuner kan använda sig av dem utan också kultursektorn, ideella föreningar, idrottsrörelsen och liknande. Extratjänsterna kan därför tillslut bli den ersättning som man redan 2015 såg som en ersättning till Fas 3, men tyvärr har ökningen av extratjänster ännu inte fått fullt genomslag för gruppen av fd Fas 3-deltagare.

 

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.