Statistik

Här finner du interaktiv statistik om arbetsmarknaden. Statistiken kommer från myndigheter och andra organisationer som samlar in data om arbetsmarknaden. Statistiken är grupperad efter ämnesområde, och sidan kommer efterhand att uppdateras med fler uppgifter.

Analysbyrån ELMSQUARED AB kan på uppdragsbasis ta fram uppgifter som inte finns tillgängliga på denna sida.

 

Arbetsmarknadsutbildning – antal deltagare

Kvarstående deltagare i Arbetsmarknadsutbildning, efter utbildningsinriktning, leverantör, utbildningslängd, kön och ålder.

Arbetsmarknadsutbildning – status 90

Andel deltagare i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad insats, efter kön, ålder, utbildningsnivå, födelseregion och utbildningsinriktning.

Extratjänster och moderna beredskapsjobb i staten -antal

Antal personer i extratjänster och moderna beredskapsjobb, efter län, kön, åldersgrupp, funktionsnedsättning, utbildningsnivå och födelseregion.

Förberedande utbildning – antal deltagare

Kvarstående deltagare i förberedande utbildning, efter leverantör, utbildningslängd, kön och ålder.

Förberedande utbildning – status 90

Andel deltagare i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad insats, efter kön, ålder, utbildningsnivå och födelseregion.

Introduktion till arbete – antal deltagare

Kvarstående deltagare i Introduktion till arbete, efter leverantör och leveransområde.

Introduktion till arbete – status 90

Andel deltagare i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad insats, efter kön, ålder, födelseregion och utbildningsnivå.

Stöd och matchning – antal deltagare

Kvarstående deltagare i Stöd och matchning, efter leverantör, spår, län och kommun.

Stöd och matchning – rating

Rating för samtliga leverantörer och leveransområden i tjänsten Stöd och Matchning.

Stöd och matchning – status 90

Andel deltagare i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad insats, efter kön, ålder, utbildningsnivå och födelseregion.

Utbetalt belopp för upphandlade tjänster

Utbetalt belopp (ex moms) för Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadspolitiska insatser (Arbetsmarknadsutbildning, Förberedande utbildning, Stöd och Matchning samt Introduktion till arbete).

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.