Antal personer berörda av varsel - graf

Privata och offentliga arbetsgivare är enligt lag skyldiga att lämna in varsel till Arbetsförmedlingen vid alla driftinskränkningar som berör minst fem arbetstagare. Arbetsförmedlingen presenterar månadsvis statistik över inkomna varsel.

Varselstatistiken utgör en god konjunkturindikator. Så väl 90-talskrisen som finanskrisen som inleddes i slutskedet av 2008 syns tydligt i statistiken.

Bearbetad statistik från Arbetsförmedlingen.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.