Arbetslöshet - graf

Arbetsförmedlingen presenterar månatligen statistik över arbetslösheten i Sverige. Till skillnad från arbetslöshetsstatistiken som SCB tar fram genom enkäter (Arbetskraftsundersökningen), bygger Arbetsförmedlingens statistik på registerdata över inskrivna personer. Arbetsförmedlingens statistik presenteras oftast för Sverige som helhet, och det är svårt utifrån denna att göra sig en bild över arbetslösheten i olika delar av landet, eller i olika grupperingar av individer.

På denna sida kan du visa Arbetsförmedlingens uppgifter över arbetslösheten på ett mer detaljerat sätt. Diagrammet gör det möjligt att visa arbetslösheten i olika delar av landet, samt brutet på olika variabler som exempelvis kön och utbildningsnivå. Med hjälp av filter kan du visa arbetslösheten för specifika grupper av individer.

Arbetsförmedlingen definierar arbetslöshet som antalet öppet arbetssökande samt personer i program med aktivitetsstöd i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen samt egna bearbetningar

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.