Arbetsmarknadsutbildning – antal deltagare - graf

Denna sida presenterar statistik över antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Statistiken kan visualiseras och filtreras efter olika variabler, så som exempelvis leverantör och utbildningsinriktning.

Arbetsmarknadsutbildningar är företrädesvis korta yrkesinriktade utbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar från privata utförare. Utbildningarna ska erbjudas främst inom områden där det råder brist på arbetskraft.

Läs mer om tjänsten arbetsmarknadsutbildning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Källa: Arbetsförmedlingen samt egna bearbetningar

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.