Extratjänster och moderna beredskapsjobb i staten -antal - graf

Extratjänster och moderna beredskapsjobb i staten är subventionerade anställningar inom offentlig verksamhet eller ideell sektor som kan erbjudas vissa arbetssökande som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Extratjänster förekommer företrädesvis i kommunerna, medan moderna beredskapsjobb uteslutande är tillgängliga inom statlig verksamhet.

Du kan läsa mer om extratjänster här, och mer om moderna beredskapsjobb i staten här.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.