Lediga platser efter kompetenskrav - graf

Diagrammet visar nyanmälda lediga platser i Arbetsförmedlingens platsbank efter kompetenskrav. Kompetenskraven hämtas ur Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Till kategorin Gymnasieskola med påbyggnad eller högskoleutbildning räknas yrken med klassificering 0, 1 2 och tre, till kategorin Gymnasiekompetens räknas yrken med klassificering 4, 5, 6, 7 och 8, och till kategorin Inga krav på utbildning räknas yrken med klassificeringen 9.

Som kan förväntas återspeglas konjunkturläget tydligt i diagrammen. Under högkonjunktur är rekryteringsbehoven stora, och antalet lediga platser ökar följaktligen. Av samma anledning minskar antalet lediga platser i tider av lågkonjunktur. Ett stort antal lediga platser kan också vara ett tecken på mismatch mellan arbetssökande och lediga jobb.

Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.