Stöd och matchning – rating - tabell

Denna sida presenterar statistik över den rating Arbetsförmedlingen tar fram för leverantörerna i Stöd och matchning. Ratingen är ett betyg på hur väl leverantören har lyckats med att få ut deltagare i arbete eller studier. Från och med december 2018 delas ratingbetyget ut på en fyrgradig skala. Dessförinnan var tre stjärnor det högsta betyget.

Arbetsförmedlingen förklarar ratingen så här:

”De leverantörer som har högst ratingbetyg (fyra stjärnor), har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Tre stjärnor är det näst högsta ratingbetyget, två stjärnor är det näst lägsta ratingbetyget och en stjärna det lägsta. Leverantörer som är nya eller saknar tillräckligt många deltagare under mätperioden har inte fått ratingbetyg. Det innebär att leverantörer kan ha ett bra resultat även om de saknar ratingbetyg.”.

Arbetsförmedlingen publicerar nya uppgifter om rating var tredje månad. På denna sida kan du se ratinguppgifter för samtliga leverantörer över tid. Du kan filtrera uppgifterna på leverantör eller leveransområde.

Stöd och matchning är en tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar från privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att det är deltagaren som väljer leverantör, efter att Arbetsförmedlingen fattat beslut om att anvisa till tjänsten. Tjänsten erbjuds arbetssökande som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer om tjänsten Stöd och matchning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Källa: Arbetsförmedlingen samt egna bearbetningar

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.