Stöd och matchning – antal deltagare - graf

Denna sida presenterar statistik över antalet deltagare i Stöd och matchning. Statistiken kan visualiseras och filtreras efter olika variabler, så som exempelvis leverantör och län.

Stöd och matchning är en tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar från privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att det är deltagaren som väljer leverantör, efter att Arbetsförmedlingen fattat beslut om att anvisa till tjänsten. Tjänsten erbjuds arbetssökande som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer om tjänsten Stöd och matchning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Källa: Arbetsförmedlingen samt egna bearbetningar

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.