Studerande vid yrkeshögskolan - graf

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) är den myndighet som ansvarar för de frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. MYH beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Du kan läsa mer om MYH här.

Diagrammet visar aktiva studerande vid Yrkeshögskolan. Sedan Yrkeshögskolan tillkom 2009 har de äldre KY-utbildningarna fasats ut. Båda utbildningsformerna är representerade i diagrammet men går att filtrera med variabeln Utbildningsform.

Som aktiva studerande räknas studerande som funnits med på minst en månadsrekvisition av statliga medel. Utbildningsanordnarna rekvirerar statliga medel månadsvis.

Källa: Myndigheten för Yrkeshögskolan och egna bearbetningar.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.