Arbetsförmedlingen flyttar miljarder från aktiva insatser till verkningslösa subventioner

Arbetsmarknad.se har skärskådat Arbetsförmedlingens senaste utgiftsprognos från den 27 juli, och kan konstatera att nedmonteringen av aktiva insatser i form av upphandlade utbildningar och arbetsförmedlingstjänster ser ut att fortsätta under kommande år, medan kostnaderna för extratjänster förväntas öka dramatiskt.

Extratjänster friserar arbetslöshetsstatistiken

Arbetsförmedlingen presenterade nyligen arbetsmarknadsläget och det ser ut som om arbetsmarknaden går som tåget. Men mer än hälften av minskningen i arbetslösheten förklaras av att allt fler arbetslösa hamnar i helsubventionerade anställningar – så kallade extratjänster. En extratjänst räknas till skillnad från arbetsmarknadspolitiska insatser som att den arbetssökande har fått ett jobb.

Regeringens extratjänster träffar fel

Allt fler inskrivna på Arbetsförmedlingen har fått extratjänster. I december hade över 11 000 personer en extratjänst, vilket var nästan dubbelt så många som regeringens delmål på 6 500 personer 2017. Regeringen och Arbetsförmedlingen beskriver det hela som en framgång, men bakom siffrorna döljer sig bilden av en subvention som träffar fel. En genomgång som ARBETSMARKNAD.se gjort […]

Vad händer med Fas 3-deltagarna?

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att den då hårt kritiserade sysselsättningsfasen skulle avvecklas. De arbetssökande skulle erbjudas extratjänster med kollektivavtalsenlig lön. Men hur gick det med det vallöftet? Tidigt 2015 aviserade den nytillträdda röd-gröna regeringen att man ville avveckla Fas 3 och istället införa den reform man kallade extratjänster. Fas 3 hade under en lång […]

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.