Kommunens möjligheter inför Arbetsförmedlingsreformen

Datum: Vi anpassar datum efter ert behov
Plats: Ni står för lokal och kan bjuda in upp till 20 medarbetare/tillfälle
Kostnad: 18 500 kr/tillfälle

Reformeringen av Arbetsförmedlingen och den senaste tidens utarmning av statliga insatser innebär stora utmaningar för er som kommun och för de arbetssökande, men även stora möjligheter. Vi tittar på er kommuns verktyg för att minska antalet försörjningsstöd, samt att öka effekten i era insatser med reformen i sikte.

Vi föreslår att föreläsning/workshop genomförs mellan 09:00-12:00 alternativt 13:00-16:00.

 

Vid frågor om workshopen kontakta:

Mattias 073-719 90 33
info@arbetsmarknad.se

 

Agenda

Reformerad Arbetsförmedling – så påverkas kommunen (40min)
Vi ger er en inblick i tankarna bakom reformen, vilka alternativ som övervägs av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsdepartementet samt det internationella perspektivet.

Kommun - en överblick (30 min)
Vi ger er en överblick över hur just er kommun står sig mot andra genom att gå igenom relevant statistik och erfarenheter.

Paus (10 min)

Workshop – Från försörjningsstöd till egen försörjning (80 min)
Vi går igenom idéer för att koppla verksamhet för försörjningsstödsdeltagare till arbetsmarknadsinsatser. Fortsätter med att inventera insatser och möjligheter tillsammans med er. Vi tittar på verktyg för uppföljning med sikte på ökad kvalitet samt hur samverkan med en framtida Arbetsförmedling kan se ut. Vi går igenom era erfarenheter och bidrar med goda exempel. Tittar på för- och nackdelar med att använda privata utförare eller sköta insatserna i egen regi. Vi går igenom olika sätt att designa outsourcad verksamhet inom ramen för LOU eller LOV och fokuserar på hur man kan kravställa för att få bästa effekt.

Avslutning och frågor (20 min)
Avslutning av halvdagen, sammanfattning och frågestund.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.