Är en privat arbetsförmedling bättre?

Illustration: Björn Elmqvist

Tankesmedjan Fores släppte i veckan rapporten ”Framtidens Arbetsförmedling” där professor emeritus Lars Calmfors tillsammans med Fores vice vd Andreas Bergström sammanställt texter från en rad forskare och experter. I rapportens efterspel återkom den gamla mediala frågan om privatisering av Arbetsförmedlingen, och framförallt frågan om vad som är bäst – privat eller offentligt.

Först och främst bör klargöras att Fores-rapporten på intet sätt kommer med några nya forskningsrön eller jämförande studier kring effektiviteten i privat kontra offentlig arbetsförmedling. De mest välkända svenska studier som gjorts i det avseendet presenteras i IFAU:s rapport från 2012 som jämförde jobbcoacher i privat kontra offentlig regi. Denna studie var behäftad med en hel del problematik kring kontrollgrupperna, men även kring vad som faktiskt mättes. Ger du den privata utföraren stränga förhållningsorder om att en tjänst ska utföras på ett speciellt sätt och sen jämför med offentlig verksamhet som utför tjänsten på samma sätt så mäts inget annat än de individer som utför tjänsten.

En studie av det slag som gjordes av IFAU är inte möjlig att upprepa idag av en enda enkel anledning. Arbetsförmedlingen och de privata utförarna går inte längre att jämföra då Arbetsförmedlingen i väldigt liten utsträckning ger insatser i egen regi till de arbetssökande.

Man kan fundera på om frågan om privat kontra offentlig arbetsförmedling är rätt ställd, eller ens relevant. Ingen av parterna är per automatik bättre än den andra, utan det handlar främst om de förutsättningar som ges. När Lars Calmfors uttrycker oro för en snabb privatisering av Arbetsförmedlingen nämner han att effekten som uppnås i viss utsträckning handlar om detaljerna i upphandlingen och hur systemet riggas. I den frågan skiljer sig vår åsikt. Det handlar nämligen BARA om detaljerna i upphandlingen och hur systemet riggas. Djävulen sitter i detaljerna.

Att detaljer spelar roll och att en upphandlande myndighet måste ha koll på detaljerna finns otaliga exempel på under de år som Arbetsförmedlingen använt privata utförare för arbetsförmedlingstjänster.

Varje misslyckande handlar om hur systemet varit riggat. Jobbcoacherna, där Arbetsförmedlingen blev tagen på sängen av att ett system som inte var riggat ordentligt, fick ta emot över 900 utförare över en natt. Etableringslots, där ersättningssystemet betalade ut stora belopp till utföraren i tjänstens start premierade konkurrens med gåvor till deltagare. Det finns många exempel på dåliga tjänster och dåliga system riggade av Arbetsförmedlingen under de nästan 10 år man använt privata utförare. Tyvärr är det allt för lätt att peka på de privata utförarna och säga att det inte fungerar. Men sanningen är den att det handlar om förutsättningarna. Om inte myndigheten kan skapa rätt förutsättningar och rigga systemen på rätt sätt uteblir resultaten. Du får det du frågar efter.

Om nu djävulen sitter i detaljerna och Arbetsförmedlingen under 10 år misslyckats gång efter annan uppstår frågan om det helt enkelt är för komplicerat att upphandla privata utförare. Men varför går det alldeles utmärkt i länder som Australien där nära en miljon människor om året är föremål för arbetsmarknadstjänster i privat regi? Förklaringen är enkel. Därför att högste chef likväl som den enskilde tjänstemannen kan sitt hantverk och förstår hur detaljerna i upphandlingen inverkar på resultaten.

Är då arbetsförmedlingsverksamhet bättre i privat eller offentlig regi? Allt handlar om förutsättningarna. Tyvärr ser dessa inte särskilt bra ut, vare sig för de privata utförarna eller för Arbetsförmedlingen själva. Arbetsförmedlingen ägnar väldigt lite tid, om ens någon till att aktivt arbeta med arbetssökande och Arbetsförmedlingens största existensberättigande kom senast i veckan under beskjutning då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen riktade kritik mot att arbetsförmedlare låter bli att sköta kontrolluppdraget.

Med 15 000 medarbetare kan myndigheten liknas snarast vid en koloss som inte är intresserad av något annat än av sin egen ”förnyelseresa”. En ordentlig förändring måste ske, men se till att förutsättningarna är de rätta.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.