Arbetsförmedlingen flyttar miljarder från aktiva insatser till verkningslösa subventioner

Källa: Arbetsförmedlingen, Lennart Perlenhem

Arbetsmarknad.se har skärskådat Arbetsförmedlingens senaste utgiftsprognos från den 27 juli, och kan konstatera att nedmonteringen av aktiva insatser i form av upphandlade utbildningar och arbetsförmedlingstjänster ser ut att fortsätta under kommande år, medan kostnaderna för extratjänster förväntas öka dramatiskt.

Förra veckan uppmärksammade Dagens Industri att Arbetsförmedlingen kraftigt skurit ner på anvisningar till privata aktörer. Också Arbetsmarknad.se har tidigare skrivit om neddragningarna i de aktiva insatserna till förmån för subventionerade anställningar, främst extratjänster.

Under 2017 betalade Arbetsförmedlingen enligt utgiftsprognosen ut ca 5,6 miljarder kronor till leverantörer av arbetsförmedlingstjänster och utbildning. För extratjänsterna, som hade en trög start, stannade utbetalningarna samma år på 1,2 miljarder kronor.

Prognosen för 2021 målar upp ett helt omvänt scenario. Kostnaderna för de aktiva insatserna förväntas ha minskat med 39 procent, till 3,4 miljarder kronor. Under 2018 har antalet deltagare i Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar och arbetsförmedlingstjänster redan fallit med 35 procent.

Kostnaderna för extratjänster å andra sidan förväntas 2021 ha ökat med över 600 procent, till dryga 8,1 miljarder kronor.

Extratjänsterna är en insats som tar en mycket stor del av Arbetsförmedlingens budget i anspråk. Det enda scenario i vilket de stora kostnaderna möjligen kunde anses försvarbara vore om extratjänsterna i förlängningen ledde till osubventionerade arbeten. Så är dock inte fallet. Av de personer avslutade en extratjänst i perioden jan 2017 tom maj 2018 fick endast 2,3 procent fått ett osubventionerat arbete.

Detta bör ställas i relation till resultaten i de utbildningar och arbetsförmedlingstjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar från privata aktörer.  Under samma period var andelen personer som efter avslutad tjänst fick ett osubventionerat arbete 25,2 procent i arbetsmarknadsutbildning, 16,1 procent i Stöd och matchning, 6,3 procent i Introduktion till arbete och 6,3 procent i förberedande utbildning.

Beräkningarna som ligger till grund för denna artikel finner du här.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.