Extratjänster friserar arbetslöshetsstatistiken

Foto: Arbetsmarknad.se

Arbetsförmedlingen presenterade nyligen arbetsmarknadsläget och det ser ut som om arbetsmarknaden går som tåget. Men mer än hälften av minskningen i arbetslösheten förklaras av att allt fler arbetslösa hamnar i helsubventionerade anställningar – så kallade extratjänster. En extratjänst räknas till skillnad från arbetsmarknadspolitiska insatser som att den arbetssökande har fått ett jobb.

Enligt Arbetsförmedlingen sjunker arbetslösheten stadigt bland både inrikes och utrikes födda. En stor förklaring till denna utveckling är, enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén, subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster.

Arbetsförmedlingen hävdade i mars att antalet inskrivna var 13 000 personer färre än samma månad föregående år, ett mycket bra resultat som visar en mycket positiv utveckling. Om extratjänsterna inte funnits hade antalet inskrivna istället varit 3 500 fler än samma månad föregående år. Ett resultat som inte alls visar på samma slags utveckling.

Även arbetslöshetssiffrorna påverkas av extratjänsterna. Utan extratjänster skulle arbetslösheten förra månaden varit 7,5 procent jämfört med den uppgivna siffran 7,2 procent. I vissa län är skillnaderna större. I Gävleborgs län utgör extratjänsterna en hel procentenhet av den minskade arbetslösheten.

Extratjänsternas positiva effekter på sikt är oklara. Det är möjligt att denna insats kan ge arbetssökande en väg in på arbetsmarknaden och ett kontaktnät som på sikt kan leda till ett riktigt jobb. Men som insatsen ser ut idag ger den inga skatteintäkter, utan endast en utgift för staten som ökar i takt med att antalet extratjänster ökar. I mars hade 14 000 personer en extratjänst. Regeringens mål är 30 000 extratjänster år 2021 till en total kostnad av 30 miljarder.

I mars meddelade regeringen att 27 procent har fått osubventionerade anställningar efter deltagande i extratjänster. Sett till kostnaden för insatsen är det ett dåligt resultat. ARBETSMARKNAD.se har sedan tidigare kritiserat extratjänsterna för att en majoritet av dessa gått till personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som därför med stor sannolikhet skulle ha kunnat etablera sig utan subventioner.

Mer detaljerade uppgifter om beräkningarna finner du här.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.