Fler deltagare i aktiva insatser - den negativa utvecklingen vänder

Foto: Arbetsmarknad.se

Under 2018 har allt färre personer inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ta del av aktiva insatser. Arbetsförmedlingens personal fick under våren stränga förhållningsorder att inte använda sig av aktiva arbetsmarknadsinsatser dels på grund av besparingsskäl och dels för att bekosta den stora satsningen på subventionerade anställningar i form av extratjänster. Men nu vänder den negativa utvecklingen försiktigt och för första gången sedan årsskiftet får fler personer tillgång till arbetsförmedlingens upphandlade aktiva insatser.

I augusti i år gav regeringen Arbetsförmedlingen en utökad anslagskredit, det vill säga de medel som myndigheten kan få ut i förtid från nästa års anslag. Detta skedde efter att stark kritik riktats mot nedskärningarna i aktiva insatser, för att möjliggöra en ökad användning av arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken och andra insatser.

Det ser nu ut som att den utökade anslagskrediten har gjort att Arbetsförmedlingen åter igen börjat erbjuda aktiva insatser. Fortfarande ligger antalet personer som beviljats insatser långt under fjolårets volymer, men det är ändå en positiv utveckling. Arbetsmarknadsutbildningar ligger 18,2 % under fjolårets volymer och  både Stöd och Matchning samt de förberedande utbildningarna ligger så mycket som 43 % under fjolårets.

Vändningen har skett under oktober och den största ökningen har skett inom de förberedande utbildningarna, där en viss ökning av antalet deltagare kunde skönjas redan i september. I förberedande utbildningar har antalet deltagare ökat med 1 549 personer. Ökningen i arbetsmarknadsutbildningen är däremot aningen mer modest, endast 535 personer fler än i september.

Se statistiken för AUB här

Se statistiken för FUB här

Se statistiken för STOM här

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.