Sjuk eller arbetslös? - Allt fler sjuka hamnar hos Arbetsförmedlingen

Foto: Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning från sjukförsäkringen. I takt med att Försäkringskassan har blivit hårdare i sin tillämpning och därmed mer restriktiv till sjukskrivning går besluten inte sällan i motsatt riktning mot läkares bedömningar. Allt fler hamnar istället hos Arbetsförmedlingen.

När den nuvarande regeringen avskaffade den bortre gränsen i sjukförsäkringen sattes istället andra mål upp för att hålla nere antalet sjukdagar. Eftersom sjukskrivningskostnader har skenat under många år gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att hantera situationen. Som en konsekvens nekas allt fler ersättning och bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.

Häromdagen skrev TCO:s Eva Nordmark att allt fler medlemmar hamnar mellan stolarna efter att de fått avslag på sjukpenning av Försäkringskassan. De hänvisas till Arbetsförmedlingen för att söka arbete trots att den sjukskrivna inte återfått arbetsförmåga och i en del fall även bedömts sakna arbetsförmåga av Arbetsförmedlingen.

Det sparande som sker på att sjuktalen minskar tas igen som kostnader i arbetsmarknadspolitiken.

 

Enligt Försäkringskassans ska även de som är sjukskrivna efter 180 dagars sjukskrivning prövas mot hela arbetsmarknaden. Det Försäkringskassan kallar ”normalt förekommande arbete”. Det innebär att en person som själv, och av sin behandlande läkare, anser sig vara för sjuk för arbeta måste stå till arbetsmarknadens förfogande att hen inte har någon arbetsförmåga i sitt ordinarie arbete. Bedömningen är då att det finns arbeten som man kan ta trots att man är sjuk. I praktiken innebär det att inflödet av personer – i många fall med en komplicerad sjukdomsbild – kraftigt ökar hos Arbetsförmedlingen. En utveckling som står i stark kontrast till bilden av minskade sjuktal när dessa personer istället hamnar i arbetslöshetsstatistiken. Det sparande som sker på att sjuktalen minskar tas igen som kostnader i arbetsmarknadspolitiken.

Den hårdare tillämpningen av regelverket i sjukförsäkringen har fått stöd av både  Riksrevisionen och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Redan i slutet av 2016 levererade Riksrevisionen en rapport om att restriktiv sjukskrivning inte påverkade hälsan utan snarare ökade återgången till arbete. Rapporten fick dock utstå hårde kritik, inte minst ifrån forskare på området som ansåg att man dragit allt för höga växlar i sina slutsatser av statistiska samband. Att man på aggregerad nivå ser att personer som inte blir beviljade sjukpenning får ökade arbetsinkomster skulle, om man drar det till sin spets, innebära att ännu fler skulle arbeta om man tar bort sjukförsäkringen helt och hållet.

Antalet gemensamma kartläggningar har under 2017 störtdykt då de personer som blir nekade sjukskrivning inte ens kommer in i det förstärkta samarbetet

 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick 2011 ett gemensamt uppdrag som innebär att de bägge myndigheterna skulle vidta insatser för att förkorta tiden i sjukförsäkringen. Tanken var att den som är sjukskriven ska återfå arbetsförmåga och därmed återgå i arbete. I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 stärkte regeringen samarbetet i ett försöka att skapa goda förutsättningar för övergången av personer som bedömts ha arbetsförmåga och därmed inte har rätt till ersättning.

Problemet som nu uppstått är att inflödet till det förstärkta samarbetet har minskat trots att fler personer nekas sjukskrivning. Antalet gemensamma kartläggningar har under 2017 störtdykt då de personer som blir nekade sjukskrivning inte ens kommer in i det förstärkta samarbetet. Istället hamnar dessa personer i Arbetsförmedlingskontorens direktservice helt utan stöd och det uppdrag som det förstärkta samarbetet syftade till förblir olöst.

Arbetsförmedlingen kommer aldrig att kunna lösa sitt matchningsuppdrag om man skall vara en mottagare av personer som är sjuka eller anser sig vara sjuka. De verktyg som behövs för denna målgrupp är en helt annan än vad Arbetsförmedlingen idag kan erbjuda. Det blir helt enkelt en suboptimering om Försäkringskassans iver att nå sina mål görs på bekostnad av Arbetsförmedlingens måluppfyllelse. I slutändan är det den enskilde som hamnar mellan stolarna.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.