Höga trösklar för nyanlända utan utbildning

Arbetsförmedlingen missar flera viktiga mål i 2017-års regleringsbrev. En bidragande orsak enligt Arbetsförmedlingen är inflödet av nyanlända. En grupp där många befinner sig mitt i arbetslivet och saknar fullständig grund- och gymnasieskola.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.